Pravidla a kodex

 • Všichni hráči a členové klubu Volejbal Bohuňovice se musí vzájemně PODPOROVAT a RESPEKTOVAT
 • Hráči musí respektovat autoritu rozhodčích
 • Pouze kapitán družstva může vyjednávat s rozhodčím
 • Hráči se musí chovat týmově bez osobních zaujetí vůči ostatním spoluhráčům
 • Základem účasti na zápase je účast na trénincích
 • Při trénincích a zápasech je důležitější snaha před vítězstvím
 • Hráči by měli vynaložit veškeré své úsilí v souladu s duchem Fair-Play, pravidlami hry a svým bezpečím tak, aby se snažili dovézt tým k vítězství
 • Zákaz mobilních telefonů na hřišti (jen v případě vyjímky)
 • Vždy se snažte být pozitivním článkem týmu
 • Zákaz používání vulgarit a slov, které by mohly ohrozit morálku týmu
 • Na tréninky a zápasy je potřeba nosit vhodné oblečení a obuv a je zakázáno nosit nevhodné doplňky
 • Po skončení zápasu hráči zůstávají na hřišti a pomáhají uklidit hrací potřeby
 • Odehraný čas hráče v zápase je plně v kompetenci trenéra
 • Herní čas ve hře záleží na souhrnu silných a slabých stránek hráče – fyzických, emocionálních, mentálních, sociálních
 • Na trénink přijď nejpozději 15 minut předem
 • Před odchodem z tréninku zajisti čistotu šatny
 • Z neomluvené docházky na zápas se budou vyvozovat důsledky