Organizační

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Příspěvky pro členy volejbalového oddílu (mládež, ženy): 300,- / pololetí

Příspěvky pro „amatéry“: 300,- / rok

 

Z příspěvků je hrazen chod klubu (registrace hráček potřebné pro soutěže, přihlášky do soutěží, licenční poplatky, trenéři, rozhodčí, nájem tělocvičny, cestovné, dresy, míče, údržba hřiště atd. atd.).

AKTUÁLNÍ ROZPIS TRÉNINKŮ