O nás

HISTORIE

V ROCE 1997 NA STARTU

Klub byl založen v roce 1997 jako oddíl volejbalu pod TJ Sokol Bohuňovice.
U zrodu volejbalového oddílu v roce 1997 stáli Miroslav Pauch , Josef Petřek, Olga Dočkalová, Bohumila Petřeková a Alena Pauchová.


První předsedkyní a současně i první trenérkou byla v letech 1997 -1999 Olga Dočkalová. Její zkušenosti z hráčské kariéry ve volejbalovém oddílu Univerzity Palackého v Olomouci byly neocenitelným vkladem pro nově vznikající dívčí družstvo. Výraznou pomocí při trénování děvčat, i organizaci činnosti, byla Bohumila Petřeková, společně s Josefem Petřekem.
Po skončení činnosti ve funkci předsedy Fotbalového oddílu převzal funkci předsedy Volej-balového oddílu naplno od roku 1999 Miroslav Pauch, který ji vykonává až do současnosti (spolu s Alenou Pauchovou st., hospodářkou oddílu).
Činnost oddílu za uplynulých 20 let byla velmi bohatá.
Tréninkové podmínky měly tehdy k ideálu ještě hodně daleko. Trénovalo se na hřišti vedle školní jídelny, na ne příliš vydařené umělé (později asfaltové) ploše. Od podzimu do jara se odehrávaly tréninky zejména ve školní tělocvičně (na počátku dokonce ve zchátralé sokolovně). S ohledem na nevhodné rozměry těchto sportovních zařízení jsme však často dojížděli trénovat i do hal ve Šternberku či Dolanech.

 

SMÍŠENÁ DRUŽSTVA

Kromě dívčích družstev hrají volejbal pravidelně v našem areálu i dvě smíšená amatérská družstva složená z hráčů a hráček z Bohuňovic i okolních obcí.
Ve sportovním areálu probíhaly dříve každoroční turnaje sponzorů, kterých se kromě hráčů z okolí zúčastňovala i naše děvčata.

SOUČASNOST

Posledních deset let pořádáme letní turnaj smíšených družstev, kterého se zúčastňují i družstva z okolních obcí. Dříve se tyto turnaje odehrávaly v rámci pravidelných Bohuňovických sportovních slavností, pořádaných vždy v srpnu jednotlivých roků.
Naším oddílem prošla za uplynulých 20 let spousta děvčat a mnohé z nich hrají volejbal i nyní, po skončení aktivní hráčské činnosti – například v tzv. „Amatérské volejbalové lize“.
O své činnosti pravidelně informujeme na webové stránce www.volejbalbohunovice.cz (příp. na facebooku či instagramu), v obecním zpravodaji a na nástěnce v základní škole.